IVN Regio Midden-Limburg

IVN Regio Midden-Limburg

Binnen de IVN organisatie worden steeds meer activiteiten regionaal georganiseerd.

Regio Midden Limburg kent de afdelingen:

Regiovertegenwoordiger is Rikie Verhagen

Op dit moment ligt het accent op het jaarlijks aanbieden van een gezamenlijk jaarprogramma en het gezamenlijk organiseren van cursussen.

Hieronder kunt u het regionaal jaarprogramma downloaden:

Jaarprogramma Regio Midden Limburg-2017

Gedragregels jeugdigen ivn weert e.o.

Omgangsregels IVN Weert e.o.