Practicum

Veldwerk docentenhandleiding met opdrachten

Activerende-werkvormen

Werkvormen voorbeelden

Excursietechnieken en voorwaarden

Excursietechnieken natuursporen

Excursietechnieken waarnemen in en rond het water

Inspiratie dag Jeugd ideeën

Werkboek_veldwerk

Veldwerk_voorkant

Veldwerk docentenhandleiding

Veldwerk nakijkmodel

Bodem doorlaatbaarheid practicum

Microscopie

Aandachtspunten voor aandacht

Grondonderzoek met de appelboor

Checklist cursuskwaliteit

Stappenplan cursusorganisatie

Presenteren

Speuren naar sporen werkvel jongeren

Bomen meten

Micro_reis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuifzand opdrachten
In en rond het water waarnemen
De rugzak van een natuurgids

Muizenresten
Fitsexcursie 1
Fitsexcursie 2

Moeskalender

Ongelooflijk
Vegetatieonderzoek veldtechnieken

Theaterwerkvormen in de natuur

Theater kan beschouwd worden als een vorm van communicatie waarbij
lichaamstaal belangrijker is dan gesproken taal. Lichaamstaal en is niet
weg te denken in ons dagelijks leven. Vaak wordt die onbewust toegepast,
soms bewust.
Lichaamstaal is goed in te bouwen in educatieve activiteiten als excursies
en cursussen. Als je dit als groep doet is het minder eng dan het lijkt.
Theatervormen worden vaak toegepast als kennismakingsspel
bijvoorbeeld als start van een cursus.
Zorg voor voldoende vloerruimte.

Voorbeelden van theatervormen:

1) Laat elk groepslid een voorwerp pakken dat voor hem of haar
belangrijk en onmisbaar is. Verzamel ze op de grond. Laat elk groepslid
vertellen waarom hij of zij voor dit voorwerk heeft gekozen. Elk ander lid
mag daarop reageren. In een volgende rondje vertellen ze hun verhaal
met een beweging, eventueel aangevuld met een kreet.

2) Op tafel liggen foto’s en boeken met gemarkeerde teksten.
In groepjes van 2 kiest ieder een foto of boek dat hun aanspreekt.
Vervolgens verklaren ze hun keuze. Daarna bereiden ze ieder een
levensverhaaltje voor over de foto of het boek. Door op de verhalen te
reageren leer je elkaar snel kennen.

Visueel werken

Werkvorm ‘Visueel werken’.
Lange verslagen, memo’s, notulen,…. niet iedereen zit erop te wachten. Kan dat niet op een andere manier? Jazeker wel!

Gebruik beelden in plaats van woorden.
Je brein werkt voor 75% visueel. Informatie door beeld zorgt dat meer hersencellen worden aangesproken,  waardoor de informatie gemakkelijker toegang tot je brein heeft.
Zaken zijn soms ingewikkeld. Door visueel te werken begrijp je elkaar beter.

Tijdens een vergadering kun je visuele notulen maken in plaats van een verslag. Een combinatie van beelden met weinig woorden is heel krachtig. Het hoeft niet mooi te zijn, maar wel duidelijk.

Niet voor niets gebruikt men deze werkvorm al jarenlang in het speciaal onderwijs onder de naam ‘picto’s’.

Fauna

  • Algemeen 
Fauna basiskennis Zuid Limburg    
Fauna basiskennis Noord Limburg NGCML 
Fauna dierenwereld kinderopdrachten
Fauna diersporen opdrachten  
Fauna diersporen presentatie  
Fauna diersporen NGCML 
Fauna gewervelde dieren cursus  
Fauna gewervelde dieren reader groencursus  
Fauna gewervelde dieren presentatie 
Fauna gewervelde dieren eigenschappen en bouw   
Fauna camouflage  
Fauna roofdieren presentatie     
Fauna vissen vinnen en schubben  
Fauna vissen bouw opdrachten
Fauna ganzenspel
Fauna vleermuizen reader NGC-ML   
Fauna vleermuizen op kerkzolders
    
  • Zoogdieren
    das

Fauna zoogdieren zenuwstelsel schaap  
Fauna zoogdieren reader groencursus  

  • Geleedpotigen

Insecten bouw en leefwijze
Wespensteek
Insect tekenen

Fauna insecten praktijkopdracht    
Fauna spinnen zoekkaart     
Fauna spinnen ogen
Fauna duizendpoten zoekkaart  
Fauna geleedpotigen presentatie   
Fauna geleedpotigen reader groencursus Helden
Fauna bijen determinatietabel   
Fauna bijen van Nederland    
Fauna miereninformatie

Fauna zweefvliegen
Fauna nachtvlinders
Fauna vlinders zoekkaart
Fauna geleedpotigen bezoekers van insectenhotels
Fauna geleedpotigen reader NGCML
Fauna bijen gifvrije planten  

Ordenen

Systematiek dieren

ordenen dieren

Fauna ordenen opdrachten   
Fauna dieren in nesten opdrachten  
Fauna ordenen diersystematiek    
Fauna ordenen diergroepen 
Fauna indeling dierenrijk met opdrachten   

  • Practicum
    DSC_5218

Fauna ganzenspel  
Fauna vogels in de tuin opdracht   
Fauna vogels braakballen practicum 1   
Fauna vogels braakballen practicum 2   
Fauna vogels braakballen practicum 3     
Fauna vogels uilenballenpracticum 4
Fauna vogels schedelpracticum   
Fauna vogels vetbollen maken practicum  
Fauna insecten praktijkopdracht  
Fauna diersporen opdrachten
Micro_reis; Kruip in de huid van een insect
Knipkaart_insecten
Praktijkopdracht_insecten

 

– Reptielen en amfibieën

amf

Fauna amfibieën en reptielen reader groencursus   
Fauna padden werkblad
    

Fauna padden werkblad-antwoorden     

– Vogels

vogels2

Fauna Vogels achteruitgang van de grutto artikel     
Fauna Grutto lesbrief  
Fauna vogel nestkastjes   
Fauna vogels nestkasten ophangen
Fauna vogel voederplaatsen   
Fauna vogels vetbollen maken practicum
Fauna vogels in de tuin opdracht    
Fauna tuinvogels vragen      
Fauna vogelnamen in 5 talen    
Fauna vogel geluiden oefening       
Fauna vogels snavels presentatie      
Fauna vogels snavels oefening  
Fauna vogelcursus
Fauna vogels basiskennis NGC-ML
Fauna roofvogels algemeen NGC-ML   

Fauna roofvogels soorten NGC-ML  
Fauna vogelcursus reader groencursus Helden

Fauna vogels kijken tips    
Fauna vogels in de winter presentatie   
Fauna vogels braakballen practicum 1   
Fauna vogels braakballen practicum 2    
Fauna vogels braakballen practicum 3
Fauna vogels uilenballen practicum 4
Fauna muizenresten zoekkaart
Fauna vogels presentatie groencursus Helden     
Fauna roofvogels presentatie     
Fauna vogels schedelpracticum   
Fauna vogels lichaamsbouw kip
Fauna vogels per biotoop         
Fauna vogelcursus-1 presentatie   

Fauna vogelquiz            
Fauna vogels zoekkaart  vogels op school