Practicum

Veldwerk docentenhandleiding met opdrachten

Activerende-werkvormen

Werkvormen voorbeelden

Excursietechnieken en voorwaarden

Excursietechnieken natuursporen

Excursietechnieken waarnemen in en rond het water

Inspiratie dag Jeugd ideeën

Werkboek_veldwerk

Veldwerk_voorkant

Veldwerk docentenhandleiding

Veldwerk nakijkmodel

Bodem doorlaatbaarheid practicum

Microscopie

Aandachtspunten voor aandacht

Grondonderzoek met de appelboor

Checklist cursuskwaliteit

Stappenplan cursusorganisatie

Presenteren

Speuren naar sporen werkvel jongeren

Bomen meten

Micro_reis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuifzand opdrachten
In en rond het water waarnemen
De rugzak van een natuurgids

Muizenresten
Fitsexcursie 1
Fitsexcursie 2

Moeskalender

Ongelooflijk
Vegetatieonderzoek veldtechnieken

Ecologie

Ecologie_reader basiscursus

Ecologie biotische en abiotische factoren

a-biotische_factoren

Ecologie agrarische kringlopen

Ecologie oefening termen

Ecologie Voedselweb in eikenbos (cursus)

Ecologie Wie eet wie in het voedselweb (cursus)

Ecologie Betekenis vogelfiguurtjes (cursus)

Ecologie_presentatie

Ecologie presentatie 00

Ecologie inleiding presentatie 01

Ecologie presentatie 02

Ecologie voedselketens presentatie

Ecologie voedselweb van zoet water

Ecologie in de praktijk

Ecologie_voorbeelden

Ecologie_veldwerk opdrachten

Ecologie populatie uitleg

Ecologie voedselnet_weiland

Invasieve-waterplanten-veldgids-oktober-2016

Invasieve-exoten-eindrapportage-lesmateriaal-juli-2015

Symbiose tussen bomen en schimmels

 

Duurzaamheid

Informatie:

Natuurbeelden werkblad

Definities duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid_hersteller_van_de_natuur

Voedsel en duurzaamheid

Klimaat_inspiratiegids duurzaam lokaal beleidsplan

Inspiratiemiddag Lezing en workshops samenvatting duurzaam leven

Grafieken temperatuur, neerslag en waterstanden

Duurzaamheid stroomleveranciers

Toon uw groene tuin

Regenwater in de tuin

Milieutechnologie

Duurzaamheid NGC midden Limburg

Duurzaamheid eutrofiering presentatie

Duurzaamheid afval presentatie

Duurzame ontwikkeling definities

Duurzaamheidsdag Presentatie IVN 10 oktober 2015

Systeemdenken en het bos

Systeemdenken en het bos uitwerkingen

Systeemdenken_NGC_ML

Definities duurzame ontwikkeling

Voedsel en duurzaamheid.

Onderzoek_duurzaamheid_stroomleveranciers2017

Verslag inspiratiemiddag Lezing en workshops samenvatting Jan Juffermans

Week-Zonder-Vlees-magazine-Editie-2019

Verslag Regiotour Duurzame Aarde

Geen vlees redenen

Demografie wereldbevolking aantallen

Infokaart_1_-Duurzame_woonkamer

Infokaart_2_-Upcycling

Infokaart_3_-Milieujaarrapport

Infokaart_4_-Thuiszorg

Infokaart_5_-_t_Pagadderke

 

 

 

  
Duurzaamheid de mondiale grutto     
   
 

 

Bodem, landschap en geologie

Suggesties:

Belangengroepen_ Landschappen
Bodem doorlaatbaarheid practicum Landschappen elementen van een reliëf
Bodem Geologische processen Landschappen presentatie Peel en Maas
Bodem grond reader Landschappen_definitie
Bodem Nederlandse_landschap Landschappen_ontstaan
De appelboor Landschappen-doorsnede
Bodem strooiselprakticum en waterdieren    Landschappen-ontstaan van Nederland
Boden aardlagen  Landschapsleeskaart
Demografie van de wereld Landschapsvorming
Geologie
Geologie_van_de_aarde
Peelrandbreuk
Geologische actoren Geologische tijdschaal in het kwartair
Geologische tabel van Nederland Toerisme
Het_Nederlandse_landschap
Nederlandse Landschap opdrachten_bij_schooltv_beeldbank
Toponiemen_veen
Landschap reader basiscursus

 

 

Spreektaal of schrijftaal


Zeggen dat spreektaal de beste schrijftaal is, doet bij lezers wellicht de wenkbrauwen omhooggaan. Is spreektaal soms een onderdeel van schrijftaal? Nee. Oh, is spreektaal dan een manier van schrijven? Ja. Nou, leg dat maar eens uit.

Spreektaal geeft gevoel weer

In spreektaal schrijven staat gelijk aan de boodschap informeel overbrengen. Er wordt, als het ware, een gesprek met de lezer aangeknoopt en dat verkleint de afstand tussen schrijver en lezer.
Een babbeltje maken met de lezer is handig.Spreektaal-Belastingdienst Is de juiste Tone of Voice gevonden, dan schept dit de mogelijkheid slecht nieuws sympathiek te brengen. De Belastingdienst heeft een flinke poging gewaagd, maar over hun ‘makkelijker’ zijn de meningen verdeeld.

Met gevoel schrijven, is schrijven om lezers op hun gemak te stellen.
Dit klinkt iets eenvoudiger dan het is. De grap zit ’m in het vinden van de grenzen van die juiste Tone of Voice. Hier volgen 3 tips om die grenzen in de gaten te houden. Slechts 3 tips?
Ja, er zijn veel meer tips & trucs om vlot te schrijven, maar deze 3 zijn gericht op spreektaal en voorkomen het gevreesde ‘wegklikken binnen 10 seconden’.

Schrijf in de juiste vorm

De eerste tip is dat ook spreektaal qua spelling en grammatica correct moet zijn.
In echte, gesproken, spreektaal is dit anders.
Vergelijk:
1. Schrijftaal: ‘Ik hoop je later te treffen op een nog te noemen locatie’
2. Geschreven spreektaal: ‘Ik zie je straks en ik laat nog weten waar’
3. Gesproken spreektaal: ‘Zie je straks en zeg nog waar’
4. Sociale media spreektaal: ‘CU L8R LYK where’

Alle uitingen zijn correct, maar nummer 2 past waarschijnlijk het best onder het kopje ‘Informeel en mensvriendelijk’. Vandaag de dag is het starten van zinnen met ‘Maar’ en ‘En’ niet langer onbehoorlijk. Fout was het nooit, maar het viel buiten de richtlijnen. Maar die lijnen waren erg op schrijftaal gericht en dat spreektaal op dat punt al winst heeft geboekt, is mooi.

Voor wie helemaal openstaat voor op- en aanmerkingen van lezers (eelt op de ziel is vereist) is er de plugin Mistape.

Spreektaal is niet kinderachtig

De tweede tip is eigenlijk de uitdaging de stof begrijpelijk weer te geven. Op zich is eenvoudig te stellen dat als iemand iets zegt, dit niet per definitie kinderachtig is, maar het gaat verder. Laten we de niet-onbekende natuurkundige Albert Einstein maar citeren: ‘Als je het niet simpel kan uitleggen, begrijp je het zelf niet goed genoeg.’

Ook hier is het de truc de lezers niet af te laten haken.
Spreektaal-Jip-en-JannekeDit lukt door complexe materie in eenvoudige taal op te schrijven.
Let wel, iets in eenvoudige taal weergeven is iets totaal anders dan iets in jip-en-janneketaal weergeven.
Bij jip-en-janneketaal krijgt de lezer het gevoel de peuter te zijn aan wie iets moet worden uitgelegd.
De uitdaging is de middenweg te vinden tussen de ivoren toren van de specialist en de eigenwaarde van de lezer. Tekstschrijvers hebben als missie lezers te laten snappen wat ze lezen.

Schrijf met respect

De derde tip is wellicht de belangrijkste.
Wie schrijft, heeft verschillende doelgroepen. Die doelgroepen verschillen, maar de mate van respect dat zij verdienen, verschilt niet. Al die lezers worden met spreektaal benaderd om de onderlinge afstand tussen inhoud en lezer te verkleinen. Tip 2 maakte al duidelijk dat dit met ingewikkeld schrijven niet werkt. Al schrijvend afstand scheppen is respectloos.

Respect staat los van lezers aanspreken met ‘u’ of ‘jij’.
Welke van de twee beter in een tekst past, hangt van de doelgroep en van de eigen uitstraling af. Fraai voorbeeld zien we op de schermen van pinautomaten:
• Voer uw bankpas in
• Voer jouw bankpas in
• Voer de bankpas in

Oké, iedereen voert die bankpas in, maar de ene bank komt toch sympathieker over dan de andere bank.

Lezers in een tekst vousvoyeren en het geheel informeel en toegankelijk houden is erg goed mogelijk. Andere mogelijkheid is zowel ‘u’ als ‘jij’ volkomen te vermijden. Naast in enkele citaten komt het in deze tekst hierboven ook niet voor.

Spreektaal respectvol weergeven is een fundament van schrijftaal.