Cursussen

Scholen en natuurorganisaties verzorgen regelmatig cursussen.
Voor de invulling wordt gebruik gemaakt van cursusmaterialen die vaak voor docenten ontwikkeld of aangepast zijn.

Vaak staat bestaand cursusmateriaal niet in een open omgeving, maar is men wel bereid dit beschikbaar te stellen.
Voor natuureducatie kun je hierover informatie inwinnen bij:
IVN natuureducatie.