Speuren naar sporen

De werkvorm is voor diverse doelgroepen te gebruiken n.l. voor kinderen gebruikmakend van duidelijk herkenbare sporen van dieren in de eigen omgeving tot natuurgidsen in opleiding met ordening in 10 hoofdgroepen en weer onderverdeeld in subgroepen met hier en daar een herkenbare soort als voorbeeld. De indeling in hoofdgroepen en subgroepen zie in de bijlage de 2 A4’s.
Voorafgaand kan je er een spel van maken door van 15 dieren en 15 bijbehorend sporen (zie naamkaartjes) uit te delen in een groep van 30. en elkaar dan zoeken d.m.v. vragen stellen. Daarna heb je dan tweetallen die verder samen bovenstaande opdracht kunnen uitvoeren.
Binnen kan je er ook een opdrachten werkvorm van maken via een opdrachtenvel voor kinderen of jongeren (zie bijlages) of een workshop zoals de poepactiviteit in het theater (had je al in opgenomen).
Buiten kun je er een zoektocht cq excursie aankoppelen om sporen buiten of in het veld op te speuren.

In deze opdracht moeten de deelnemers zoveel mogelijk van de aanwezige diersporen determineren en ordenen.

Nodig:
1. Groot aantal diersporen.  
Denk aan:
-braakballen
-botten
-veren
– uitwerpselen
– gedroogde- en opgezette dieren
– eieren
– haren
– voetafdrukken
enz.
Doe kwetsbare producten in en doorzichtig doosje.

2. Kaarten met de namen van diergroepen.
Bijvoorbdeeld:

Leg deze kaarten dusdanig uit op een tafel dat de diersporen erop gelegd kunnen worden.

3. Stickers of post-its met schrijfmaterialen.

4. Determinatiemateriaal als boeken, zoekkaarten of computers.

Werkwijze:
Werk in kleine groepjes.
Elk groepje krijgt een aantal diersporen
Ze determineren hun diersporen en plakken er zo mogelijk een naamaanduiding op.
De benoemde diersporen worden op de kaart van de juiste diergroep geplaatst.

Als de deelnemers klaar zijn wordt het resultaat besproken.

Bijlagen:
systematiek dieren

woorden sporenspel

Vragen over sporen jongeren

Speuren naar sporen werkvel jongeren

Speuren naar sporen werkvel kids

Dierenrijk woorden

 

 

Plaats een reactie

Diersporen

In deze opdracht moeten de deelnemers zoveel mogelijk van de aanwezige diersporen determineren en ordenen.

Nodig:
1. Groot aantal diersporen.  
Denk aan:
-braakballen
-botten
-veren
– uitwerpselen
– gedroogde- en opgezette dieren
– eieren
– haren
– voetafdrukken
enz.
Doe kwetsbare producten in en doorzichtig doosje.

2. Kaarten met de namen van diergroepen.
Bijvoorbdeeld:

Leg deze kaarten dusdanig uit op een tafel dat de diersporen erop gelegd kunnen worden.

3. Stickers of post-its met schrijfmaterialen.


4. Determinatiemateriaal als boeken, zoekkaarten of computers.

Werkwijze:
Werk in kleine groepjes.
Elk groepje krijgt een aantal diersporen
Ze determineren hun diersporen en plakken er zo mogelijk een naamaanduiding op.
De benoemde diersporen worden op de kaart van de juiste diergroep geplaatst.

Als de deelnemers klaar zijn wordt het resultaat besproken.