Flora

Algemeen
Flora Internetbronnen_Determineren
 
Bomen en struiken
Bomen_struiken_reader-1
Bomen en struiken reader-2
Bomen_werkblad
Bomen meten
Artikel_boomringen
Bomen observeren praktijkopdracht
Bomenexcursie floriadeterrein Venlo
Knoppentabel
Tiny Forest_handboek_2019
Gaswisseling en
voeding
Flora Huimondjes_practicum
Fysiologie NGCML presentatie
   

Citroenzuurcyclus NGCML
  

Gaswisseling reader    
Voeding reader
Kruidachtige planten
Flora reader
Flora algemeen presentatie 
Eetbare onkruid
Veel voorkomende wilde planten
Flora afbeeldingen
Flora grasonkruiden presentatie

Flora_uitheemse_planten
Flora grassen
Flora inheemse planten

Flora basiskennis (cursus)
Boomkwekerij reader plantenkennis
Flora_Internet_Bronnen
Veldgids-invasieve-waterplanten-nvwa-oktober-2016
Flora basiskennis (cursus)
Boomkwekerij reader plantenkennis
Morfologie en
anatomie
1 flora morfologie
2 flora anatomie
3 flora fysiologie
4 voortplanting plant
Flora algemeen presentatie NGCML
Flora algemeen presentatie NGCML-2
Flora presentatie organen
Flora opdrachten flora organen
Morfologie Plant opdrachten
Nomenclatuur
Opdracht_planten_verzamelen
Overzicht Plantenfamilies Latijn
Plantenfamilies afbeeldingen
Plantenfamilies herkennen _ HONA
Plantenlijst
Practicum ideeën planten
practicum_kiemen_van_zaden
Practicum_Ordening
Werkblad blad
Onkruid herkennen voor dummy’s
Flora stengels en wortels werkbladen    
Flora bloemen werkblad 
Flora morfologie werkbladen groencursus Helden   

Flora wortels presentatie en winterkenmerken 
Flora morfologie opdrachten in Excel NGCML    

Flora wortels, stengels en bladeren practicum    
Flora wortels, stengels en bladeren opdrachten
Flora weefsels en transport presentatie      

Flora bevruchting afbeelding    
Flora determineren witte dove netel    
Flora bladstanden en bladvormen afbeeldingen     


Lagere planten
Flora DEF Invulbare poster Herfstcampagne
Flora DYS paddenstoelenfotos_DEF
Flora Interactietips paddenstoelen
Flora Lespakket Paddenstoelen
Flora paddenstoelen lespakket 
Paddenstoelenwerkboekje
Determineren paddenstoelen
Overal_bacteriën
Mossen determinatieboek Jan Kersten  

Mossen op bomen determinatietabel
   

Paddenstoelen kinderwerkboekje

Sporenafdruk maken
Korstmossen presentatie  

Paddenstoelen ecologie presentatie
 

Paddenstoelen systematiek presentatie  

Paddenstoelen beschrijvingsformulier
Ordenen
Flora Ordening practicum
Flora planten_verzamelen opdracht
Flora Veldonderzoek praktijkopdracht
Flora algemeen presentatie NGCML
Flora algemeen presentatie NGCML-2
Ordenen van organismen presentatie

Overzicht Plantenfamilies Latijn


Practicum en
excursies
Opdracht_planten_verzamelen
practicum_kiemen_van_zaden
Practicum_Ordening
Vegetatieonderzoek uitwerking
Vegetatieonderzoek_gecombineerde_schatting
Vegetatieonderzoek_minimum_areaal_grootte_bepaling
Veldonderzoek_planten
Flora opdrachten
Morfologie Plant opdrachten
Plantenlijst
Microscopie
Flora Veldonderzoek praktijkopdracht
Flora planten_verzamelen opdracht
Flora Veldonderzoek praktijkopdracht
flora_herbarium
Sporenafdruk maken
Flora Huimondjes_practicum
Practicum ideeën planten
Practicum_kiemen_van_zaden
Practicum_Ordening

Voortplanting
Flora kiemen_van_zaden practicum
Voortplanting_alg
Voortp_en_celdeling
Voortplanting
Gesl_voortpl_plant
Ongesl_voortpl
Ongesl_voortpl_plant
Voortplanting plant
Flora presentatie voortplanting

 

Plaats een reactie