Groote Peel

knuppelbrug in de groote peel

In natuurgebied “De Peelen” beleeft u het indrukwekkende moerasgebied, het verleden en de natuur die zich daaruit ontwikkeld heeft.

De menselijke invloed gaat terug tot de turfstekers die het veen vanaf de 13eeuw hebben afgegraven en verkocht als “het goud van de Peel”. In dit door rust gekenmerkte landschap van water, heidevelden,  en zandruggen met berken en open vlakten heeft de natuur zich ongestoord kunnen ontwikkelen.

Er komen honderden soorten broed- en trekvogels voor zoals trompetterende kraanvogels, blauwborst en geelgors. Ook is het gebied rijk aan insecten, amfibieën en reptielen en komen er wel 25 soorten zoogdieren voor.
Dan zijn er bijvoorbeeld ook nog het veenmos, dat 20 maal zijn gewicht aan water kan dragen, het pijpenstrootje, de zonnedauw, de lavendelheide en het wollegras.

De fantasie van mensen komt terug in verhalen, het kommervolle harde werken, vondsten (vuursteen, Romeinse helm) en de nieuwerwetse recepten in kookboeken.

Laat u niet te veel afleiden door deze belevingen en zorg ervoor dat u waterdichte wandelschoenen hebt; het veen heeft al veel mensenlevens gekost en blijft gevaarlijk.

In dit 15 kmnatuurgebied kunt u ook zelf gaan wandelen over veenpuisten en knuppelbruggen. Dat kan bijvoorbeeld vanaf het bezoekerscentrum langs de met paaltjes gemarkeerde wandelroutes.

Foto’s