Informatie

Bodem en landschap

profiel

Bodem grond reader
Bodem begrippen met opdrachten  

Bodem begrippen fossielen antwoorden
Bodem voedsel web   
Bodem practicum met de appelboor
Bodem veldwerk practicum  

Bodem waterdoorlaatbaarheid bepalen practicum      
Bodem waterdoorlaatbaarheid practicum      
Bodem geologie van Nederland       
Bodem geologische actoren
Bodem geologische processen  

Bodem geologie determinatietabel
Bodem bodemdieren presentatie
Bodem bodemdieren practicum 

Bodem landschap reader

Bodem landschap presentatie  
Boden het Nederlandse landschap

Bodem kennismaking met grondsoorten practicum  
Bodem ondergrond
Bodem zand werkbladen
Bodem ontstaan van de ondergrond reader
Bodem aardlagen opdrachten
Bodem gesteenten in de ondergrond

Bodem regenwormen presentatie  
Bodem strooisel laag practicum  
Bodem bodemdieren zoekkaart
Bodem google earth handleiding  

Bodem demografie van de wereld     
Bodem doorsnede van de aarde presentatie     
Bodem geologie chronotabel
Bodem geologie toets
Bodem landschap reader
Bodem landschap van Midden Limburg
Bodem landschap presentatie
Bodem landschap presentatie 2
Bodem landschap presentatie 3
Bodem landschap ontstaan presentatie
Bodem landschap van de peel presentatie NGCML    

Bodem landschap  belangengroepen
Bodem landschap begrippen   
Algemeen

Cursusboek natuurgidsencursus 2016

OrdenenOrdenen organismen presentatie

Duurzaamheidvoetafdruk

Duurzaamheid Definities  
Duurzaamheid afval presentatie   
Duurzaamheid eutrofiering presentatie   
Duurzaamheid mens en milieu presentatie   
Duurzaamheid NGCML  
Duurzaamheid mens en milieu presentatie    
Duurzaamheid de mondiale grutto     
Duurzaamheid milieutechnologie-5      
Duurzaamheid natuurbeelden   
Duurzaamheid inspiratie-dag 2015 Weert presentatie
Duurzaamheid systeemdenken    
Duurzaamheid systeemdenken en het bos  
Duurzaamheid systeemdenken uitwerking

Ecologie

kringloop

Ecologie reader_1   
Ecologie reader_2   
Ecologie reader_3
Ecologie inleidende presentatie_1  
Ecologie presentatie_2
Ecologie presentatie_3 
Ecologie presentatie_4

Ecologie presentatie_5
Ecologie presentatie_6

Ecologie biotische factoren reader
Ecologie betekenis van vogelfiguurtjes  

Ecologie kringlopen   
Ecologie voedsel web   
Ecologie voedsel web NGCML     
Ecologie voedsel web eikenbos 
Ecologie voedsel web weiland
Ecologie voedsel web zoet water

Ecologie voedselketens presentatie
Ecologie voedselketens
Ecologie successie presentatie

Ecologie populatie uitleg afbeelding
Ecologie populatie afbeelding
Ecologie opdracht     
Ecologie ordenen presentatie      
Ecologie veldwerk
Ecologie arrangement

Milieu
sci

Milieu licht reader
Milieu lucht reader
Milieu temperatuur reader
Milieu water presentatie groencursus
Milieu water presentatie groencursus   

Milieufactoren water reader
Milieu water groencursus Roermond reader
Milieu water presentatie groencursus Roermond
Milieufactoren water presentatie
Milieu water presentatie 
Milieu water presentatie 
Milieu water in Nederland
Milieu waterkwaliteit
Milieu wateronderzoek coli-bacteriën
Milieu waterkwaliteit practicumhandleiding
Milieu biologische waterkwaliteit tabel
Milieu tips voor wateronderzoek
Milieu biologisch wateronderzoek
Milieu waterkwaliteit waterdiertjes  
Milieu waterkwaliteit waterplanten
Milieu waterkwaliteit waterplanten   

Milieu waterleven    
Milieu waterdiertjes tabel
Milieu waterdieren tabel met beschrijving             

Milieu waterkwaliteit
Milieu wateronderzoek
Milieu wateronderzoek practicum  

Milieu water helderheidsonderzoek   
Milieu milieufactoren water binnen-practicum
Milieu waterpracticum buitenopdrachten   

Milieu water binnen-practicum
Milieu water chemisch onderzoek
Milieu water zouten practicum
Milieu water doe-opdrachten
Milieu vijverpracticum
Milieu waterkwaliteit practicumhandleiding

Milieu water oppervlaktespanning practicum     
Milieu water arm en rijk presentatie
Milieu waterleven
Milieu wateronderzoek zuurstof bepaling
Milieu water temperatuur
Milieu watertemperatuur
Milieu water zuurgraad
Milieu water in overvloed
Milieu in en rond het water   
Milieu water soorten presentatie
Milieu materialen voor wateronderzoek
Milieu water inventarisatielijst   

Milieu water doe-opdrachten
Milieu water eendagsvliegen
Milieu Waterklaar Publieksfolder
Water arrangement

Praktijk

practicum

Activerende werkvormen
Excursietechnieken en voorwaarden
Natuursporen
Stuifzand opdrachten
In en rond het water waarnemen
De rugzak van een natuurgids
Werkvormen
Muizenresten
Fitsexcursie 1
Fitsexcursie 2
Jeugdideeën
Moeskalender
Microscopie
Ongelooflijk
Veldwerk
Veldwerk reader   

Veldwerk docentenhandleiding   
Veldwerk nakijkmodel   
Veldwerk voorkant     
Vegetatieonderzoek veldtechnieken

Voeding

fotosynthese

Voeding Gaswisseling reader
Voeding reader

Zintuigen

Anders kijken presentatie
Zintuigen het oog
Zintuigen het oog   

Zintuigen het oog    
Zintuigen het oog werkblad   
Zintuigen leuke tussendoortjes  
Zintuigen tussendoortjes   
Zintuigen voeldoos  
Zintuigen voeldoos  
Zintuigen horen, zien en zwijgen spel  
Zintuigen werkbundel practicum   
Zintuigen werkbladen   
Zintuigen proefjes   
Zintuigen proefjes 2   
Zintuigen ideeën inspiratie-dag jeugd 

Zoekkaarten

Zoekkaart bodemdieren
Zoekkaart bodemdieren 2   

Zoekkaart bijen   
Zoekkaart spinnen
Zoekkaart vlinders
Zoekkaart miljoenpoten   

Zoekkaarten muizenresten
Zoekkaart zweefvliegen