Natuur en milieu

Dagelijks krijgen we informatie over onze leefomgeving.
Vaak gaat het om milieuproblemen als overbevolking, voedselverrijking, klimaatverandering, verzuring, afval, fijnstof  en energievoorziening.

Om alles te begrijpen is kennis en inzicht nodig.
Hier vindt U informatie over zaken die met natuur en milieu -kennis en -educatie te maken hebben.