Rad van klimaat

WERKVORM voor een publieksmarkt, een cursus, een activiteit, jeugdactiviteit.

Rad van Natuur (weetjes)
Rad van Duurzaamheid
Rad van Duurzaamheid en natuur
Rad van Klimaat
Rad voor Scharrelkids
Rad van / voor ……

Ten behoeve van een grote jaarmarkt te
Gulpen, kwamen twee IVN’ers op het idee om een ‘IVN Rad van Natuur’ te ontwerpen en te realiseren.
Het werd een manshoog rad met 24 genummerde ‘vlaaipunten’.
Gezien de grootte van het rad, de kleurtjes én het zacht ratelend geluid, trekt het rad de aandacht van het marktpubliek. Het publiek vraagt zich hardop af:
‘Wat is dít…?’.

Op de vraag: ‘Wilt u eens een keertje ‘rad-draaier’ zijn..?’, wordt door het publiek meestal gretig já geantwoord.

Bezoekers mogen een slinger aan het ‘Rad van Natuur’ geven. Het rad stopt bij een van de 24 vragen.
De corresponderende vragen en antwoorden staan op driehoekige genummerde houten bordjes, opgesteld op een tafel naast het rad. Het zijn 24 bordjes met op elk bordje één vraag, én 24 houten bordjes met op elk bordje het antwoord.
Alleen al de opstelling van de driehoekige bordjes trekt veel aandacht van het publiek. Wat is dít…?

Het rad is niet alleen goed te gebruiken bij publieksevenementen, maar ook bij cursussen, lezingen, jeugdactiviteiten, enz.

Het is een aantrekkelijke educatieve manier om les- en leerstof op een speelse manier aan de man te brengen. Men wil zó graag aan het rad draaien…! Niet alleen kinderen!
Naar gelang de doelgroep of het thema, kunnen de vragen aangepast worden.

Natuurlijk is het de bedoeling dat mensen eerst proberen om zelf na te denken voordat ze het antwoord op het bijbehorend antwoordblokje oplezen. Ze mogen ook overleggen met hun partner of met omstaanders. Zo kun je een kleine discussie uitlokken (naar gelang de situatie).
Als men geen antwoord kan bedenken, dan kan men het antwoord gewoon oplezen en blijft er wellicht toch iets van de leerstof ‘hangen’. De IVN’ers kunnen helpen met lezen, of voorlezen en verduidelijken of wat meer informatie geven.

Er komen ook mensen aan het rad die niet willen ‘slingeren’ maar wel heel erg geïnteresseerd zijn in de vragen en antwoorden. Deze mensen gaan pas van de kraam weg als ze alle vragen en antwoorden gelezen hebben.
Bij kinderen is het ook leuk om zoiets als jokers bij bepaalde nummers te gebruiken, of heksenstreken of doe-opdrachtjes…..

De gebruikte houten driekanten blokjes waren afvalmaterialen van een timmerwerkplaats. De timmerwerkplaats was maar wát blij dat de twee radontwerpers heel wat van deze driekante blokjes mee naar huis namen want dat scheelde alweer in de afvalkosten.
De ontwerpers hebben inmiddels ook een kleiner rad gemaakt met 12 vlaaipunten en 12 vragen en 12 antwoorden.

De houten bordjes zijn te vervangen door kartonnen kaartjes.
Het rad is te vervangen door dobbelstenen.