Werkvormen

Voor de natuurliefhebber is het moeilijk te begrijpen dat er mensen zijn die geen oog hebben voor het mooie van de leefomgeving. Vaak willen ze hun passie overdragen. Dit kan informeel tijdens incidentele ontmoetingen of wat officiëler bijvoorbeeld in verenigingsverband.

Of een boodschap over komt heeft onder andere te maken met de manier waarop de boodschapper deze aanbiedt.
De werkvorm moet passen bij de situatie en doelgroep.

Hier vindt U voorbeelden van, voornamelijk actieve,  werkvormen om een boodschap over te brengen.
In enkele gevallen is inloggen noodzakelijk.

Diersporen

Gezichtsbedrog

Poepkoekjes bakken

Staan en zitten als een boom

Spel vogelherkenning  

Rad van klimaat

Visueel werken

Theatervormen in de natuur  

Werkvormen in Tiny Forest

Zie ook

Suggesties

Flora zaadbommen maken video